Karne ve Anne Baba Tutumları

1) Aileler hayal kırıklığı yaşadıkları karneler konusunda çocuklarına nasıl davranmalıdır? Aileler bu nedenle hayal kırıklığı yaşıyor iseler yaklaşımlarında bir sorun zaten var demektir. Karne anne babanın karnesi değil ki, çocuğun karnesi. İlk anda bir şaşkınlık[…]

Kreş ve Ana Sınıfına Hazırlık

Okullaşma oranı bir ülkenin uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi. Bu nedenle dünyanın çoğu ülkesi, olanakları ölçüsünde kendi vatandaşları için belirli bir süre temel eğitimi zorunlu kılar. Ülkemizde de bu yıl itibarı ile her Türk vatandaşının[…]

Türkiye’nin 2012 Gündemi: 4+4+4 Öğretim Sistemi

Ülkemizde bu yıl öğretim alanında çok köklü bir değişime imza atıldı. Kısaca 4+4+4 öğrenim sistemi olarak tanımlanan bu sistemde en genel hatları ile zorunlu eğitim 4’er yıllık bölümler halinde 12 yıla çıkarıldı, okul öncesi eğitim[…]

Çocuk ve Depresyon

Depresyon, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2002’li yıllardaki en önemli on sağlık probleminden birisi olarak kabul edildi. Erişkinler için bu kadar önemli olan bu ruh sağlığı sorunu çocuklarda da görülebilir mi? Elbette ki görülür, hem de[…]

Boşanma Kararı ve Çocuklar

Ülkemizde; değişen koşullara bağlı olarak boşanma oranları da yıldan yıla artış göstermektedir. Boşanmaların çoğunda; ayrılık öncesi ve hatta sonrası da tartışmalı geçtiği için en çok çocuklar etkilenmektedir. Dolayısı ile evliliği kötü giden çiftler, çocuklarının varlığını[…]

Okulda İlaç Kullanımı

Çocuğun tıbbi tedavisi devamlılık gerektiren bir durumdur. Özellikle ruhsal tedavilerde, çocuğun yaşadığı dış çevre (aile ve okul) aynı zamanda bir terapi ortağıdır. Dolayısı ile tedavi ekipleri aileler ve okulla ile de uyum içinde olabilmelidir. Bazı[…]

Okul Ortamında Çocuk Ruh Sağlığı

Okul yaşamı; 5 yaşından itibaren bütün çocuk ve gençlerin günlerinin önemli bir bölümünü geçirdiği yerdir. Okul ortamı çocuk için sadece bir öğretim kurumu değildir. Çocuk yaşıtları ile iletişime girmeyi öğrenir, sorumluluklar alır, arkadaş gruplarına katılır,[…]

Okul Korkusu

Her yılın eylül ayı ülkemizin çocukları için çok önemli bir dönem. Çünkü, milyonlarca çocuk ve genç yeni bir öğrenim sezonuna başlıyor. Bunların önemli bir kısmı da okul ortamı ile ilk defa tanışıyor. İster kreşe, ister[…]

Okul Öncesi Eğitim

Ülkemizde, eylül ayı içinde milyonlarca çocuk okula başlıyor. Bunların önemli bir kısmı da okulla ilk defa tanışıyor. Ve tabi ki, son yıllarda ülkemizde de okul öncesi öğrenimin yaygınlaşması sonucu, 3-6 yaş arasında pek çok çocuk[…]

Terkedilen Çocuklar

1. Anne ve babaları tarafından terkedilmiş, istenmemiş çocukların psikolojisi hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? Bu psikoloji yıllara göre nasıl değişiyor? Terk edilmek; yaşı ne olursa olsun her insan için travmatik bir deneyimdir. Terk edilen[…]

Çift Çekirdekli Ailelerde Çocukluk

Günümüz toplumunda en sık olarak boşanma nedeniyle, daha az oranda da çiftlerden birisinin ölümü nedeniyle pek çok evlilik, genellikle de travmatik bir şekilde erkenden sonlanmaktadır. Ancak evliliği sonlananların da yaklaşık dörtte üçü, hem de kısa[…]

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Tanım 1500’lere dek uzanan yazılı metinlerde bahsi geçen ve 19. yüzyılda yayımlanan ilk olgu serileri ile tıp literatürüne giren Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyonlar ve kompülsiyonların birlikteliğinden / içiçeliğinden oluşmuş bir hastalıktır. Obsesyon dediğimizde gündelik yaşamsal[…]