Boşanma Kararı ve Çocuklar

Ülkemizde; değişen koşullara bağlı olarak boşanma oranları da yıldan yıla artış göstermektedir. Boşanmaların çoğunda; ayrılık öncesi ve hatta sonrası da tartışmalı geçtiği için en çok çocuklar etkilenmektedir. Dolayısı ile evliliği kötü giden çiftler, çocuklarının varlığını[…]

Terkedilen Çocuklar

1. Anne ve babaları tarafından terkedilmiş, istenmemiş çocukların psikolojisi hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? Bu psikoloji yıllara göre nasıl değişiyor? Terk edilmek; yaşı ne olursa olsun her insan için travmatik bir deneyimdir. Terk edilen[…]

Çift Çekirdekli Ailelerde Çocukluk

Günümüz toplumunda en sık olarak boşanma nedeniyle, daha az oranda da çiftlerden birisinin ölümü nedeniyle pek çok evlilik, genellikle de travmatik bir şekilde erkenden sonlanmaktadır. Ancak evliliği sonlananların da yaklaşık dörtte üçü, hem de kısa[…]

Çocuğunuzla Günü Konuşmak (Paylaşmak)

Günümüzde modern ailenin en büyük problemi zaman baskısı olsa gerek. Her iki ebeveynin de çalışması,şehir trafiği, yoğun okul temposu, rekabetçi iş yaşamı, tek ebeveynli aile yapısı vb birçok etken ailelerin yaşam temposunu ciddi şekilde etkiliyor[…]

Evlat Edinme / Evlatlık Verme Üzerine

TANIM İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar varolan evlat edinme kurumu; biyolojik anne baba sorumluluğu ve yetkilerini de alarak, kan bağı bulunmayan bir başka bireyin bakımını ve yetiştirilmesini üstlenmektir. Evlat edinen ve evlatlık veren ailelerin birbirlerini[…]

Kardeş Kıskançlığı

Çocuk sahibi olmak ve çocuk büyütmek, evli bir çifti anne baba konumuna getiren bir basamaktır ve bu noktadan itibaren anne babalara bir hayli sorumluluk yüklenir. Yeni doğanın bebeklikten itibaren bakımı, zihinsel ve duygusal gelişimi, çocukluk[…]

Anne Baba Cinselliği

Bir insanın, bir başka insana olan sevgisini çeşitli eylemler, jestler, mimikler, tavırlar vs ile gösterebilmesi hem duygusal ve sosyal olgunlaşmasının göstergesidir, hem de karşılıklı ilişkilerde esnekliği ve anlayışı getiren bir koruma mekanizmasıdır. Bazen dokunma, sarılma,[…]

Anne Babanın Depresyonu

Depresyon en genel anlamı ile “ruhsal çökkünlük” olarak tanımlanabilir. Popüler kültürde kastedilenden daha öte bir anlamı olan; mutsuzluk ve isteksizlik başta olmak üzere halsizlik, enerji azalması, durgunlaşma, duygulanımda uygunsuzluklarla tipik, daha ileri boyutlarda ise uyku[…]

Baba Yoksunluğu

DİE verilerine göre; ülkemizde hanelerin kabaca dörtte biri veya beşte birinde hane reisi görevini anneler yapıyorlar. Annelerin hane reisi görevi almalarının veya babaların yokluğunun en önemli nedenleri boşanmalar ve baba ölümleri. Boşanmalar dışında, hastalıklar, savaşlar,[…]

Erkek Adamın Erkek Oğlu

Her çocuğun, kendi aile ortamı içinde belirli bir gelişim süreci vardır. Anne kucağında ve ona bağımlı dünyaya gelen bebek, yaşamın ilk haftalarındaki düzensizlikten sonra uyku, beslenme ve diğer primitif aktivitelerinin programlı olduğu keskin bir ritüalizm[…]