Çocukta Obesite ve Ruh Sağlığı

Obesite, yani aşırı şişmanlık; en basit ve güncel tanımı ile vücut ağırlığının (kg) boy uzunluğuna (m2) bölünmesiyle bulunan Vücut Kitle İndeksi esas alınarak ölçülen bir durumdur. Bu değerin yüzde seksen beşin üzerinde olması tıbbi takibi[…]

Çocuk ve Stres

Modern çağın insanı hızlı bir yaşam temposunun içinde yaşıyor. Pek çok aktiviteyi kısıtlı zamanlara sığdırmak zorunda kalıyor ve sürekli olarak bir zaman baskısı ile karşı karşıya. Anne babaları yoğun bir iş temposunun içinde olan çocuklarımız[…]