Terkedilen Çocuklar

1. Anne ve babaları tarafından terkedilmiş, istenmemiş çocukların psikolojisi hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? Bu psikoloji yıllara göre nasıl değişiyor? Terk edilmek; yaşı ne olursa olsun her insan için travmatik bir deneyimdir. Terk edilen[…]

Anne Baba ile Ergen İletişimi

Anne babaların ergenlik çağına girmiş çocuklarına karşı sergiledikleri yanlış tutumlar açık diyaloğu ve genel iletişimi bozar. Bu dönemde anne babaların en sık sergiledikleri hatalar; ergendeki değişime yönelik olumsuz eleştirilerde yoğunluk, kişisel tercihlerine yönelik küçümseyici yaklaşımlar[…]

Çift Çekirdekli Ailelerde Çocukluk

Günümüz toplumunda en sık olarak boşanma nedeniyle, daha az oranda da çiftlerden birisinin ölümü nedeniyle pek çok evlilik, genellikle de travmatik bir şekilde erkenden sonlanmaktadır. Ancak evliliği sonlananların da yaklaşık dörtte üçü, hem de kısa[…]

Vitus: Kendi Yıldızını İzlemek

Vitus; 2006 tarihinde Fredi M. Murer tarafından çekilen bir İsviçre filmi. Vitus; müziğe olan yeteneği özel piyano dersleriyle desteklenen ve yüksek standartlı bir disiplin içinde büyütülen 6 yaşında bir erkek çocuk. Ailesi dışında bir de[…]

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)

Tanım 1500’lere dek uzanan yazılı metinlerde bahsi geçen ve 19. yüzyılda yayımlanan ilk olgu serileri ile tıp literatürüne giren Obsesif Kompülsif Bozukluk; obsesyonlar ve kompülsiyonların birlikteliğinden / içiçeliğinden oluşmuş bir hastalıktır. Obsesyon dediğimizde gündelik yaşamsal[…]

Çocukta Artikülasyon Gelişimi

Sesin en küçük birimi olan fonemlerin; konuşma ile ilgili organların yardımı ile söylenmesi işlemi artikülasyon olarak adlandırılır. Artikülasyon gelişiminin çocuklarda belirli bir seyri vardır. İki-üç yaşında /b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /m/, /t/ sesleri, iki-dört[…]

Çocuk Kreşe Ne Zaman Başlatılmalı?

Küçük çocukların kreşe başlatılma yaşı en fazla merak edilen konulardan birisidir. Kreşe başlama yaşını değerlendirirken; çocuğun duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine bakılarak karar verilmelidir. Kreşe başlayacak bir çocuğun otonomi (kendi kendini yönetme) becerisi yeterince gelişmiş[…]

Konuşmayan Her Çocuk Otistik midir?

Otizmde en sık başvuru şikayeti konuşmanın gecikmesidir. Ama bu bulgu tek başına yeterli değildir. Otizmde iletişim genel olarak bozulmuştur. Konuşma gecikmesi olan bir çocuk çevresi ile iletişimden vazgeçmez. İşaret dili ile, jestlerini, mimiklerini kullanarak, beden[…]

Çocuk Yetiştirmede Belirgin Disiplin Hataları

Çocuk yetiştiren ailelerde en sık görülen hata, anne ile baba arasında çocuklara karşı farklı tutumlar sergilenmesidir. Anne baba dışındaki aile büyüklerinin de bu yanlışa ortak olmaları çocukların daha da tutarsız bir disiplin anlayışı ile büyütülmelerine[…]

Beyazcamda Lokman Hekimcilik

Medya olarak tanımlanan kitle iletişim araçlarının kimi durumlarda 4. Kuvvet olarak adlandırılması boşuna değil. Televizyon kanalları; aynı anda çok daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri ile gazeteler ve dergilerden daha üstün bu konuda. Popüler kültürün gündem maddelerini[…]

Küçük Çocuklarda Öfke Nöbetleri

Küçük çocuklarda öfke nöbetleri 1-5 yaş arasında oldukça sıktır, her 5-6 çocuktan birisinde ortaya çıkar. Erkek ve kız çocuklarda eşit orandadır, haftada bir veya birden fazla görülür. Ebeveynin sınırlarını zorlamaları, onlarla otonomi mücadelesine girmeleri, ayrıca[…]

Doğum Sonrası Depresyon ve Çocuğa Etkileri

Gebelik ve doğum sonrası dönemde birçok bedensel ve psikososyal değişim yaşanır. Örneğin; yapılan araştırmalar göstermektedir ki doğum yapanların yaklaşık yüzde onunda “doğum sonrası (postpartum) depresyon” görülmektedir. Mutsuzluk, isteksizlik, halsizlik, sinirlilik, uyku ve iştah bozulmaları vs.[…]